maandag 13 juli 2015

Update van de Schaduwrapporteurs

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het verzamelen van informatie voor de schaduwrapportage. Op basis hiervan hebben wij een beredeneerde inhoudsopgave samengesteld met een eerste selectie van de kwesties die spelen. Deze inhoudsopgave zal aanstaande september en oktober uitgewerkt worden voor een NGO-bijdrage aan de CEDAW pre-sessie waarin Nederland aan de orde komt. Tijdens deze pre-sessie zal CEDAW een lijst met vragen opstellen voor de Nederlandse overheid, de zogenoemde List of Issues. Met deze List of Issues verzoekt CEDAW nadere schriftelijke aanvullingen op het overheidsrapport. De NGO-bijdrage voor de List of Issues zal daarom onder andere gericht zijn op het aanwijzen van hiaten in het rapport van de overheid.

In november zal een uitgebreide feedbackronde worden gehouden onder NGO's op de NGO-bijdrage voor de List of Issues. Hierover volgt t.z.t. nadere informatie.

maandag 23 maart 2015

Even voorstellen!

Wij zijn Alicia Dibbets (32) en Valeska Hovener (34), de nieuwe schaduwrapporteurs. Samen zullen wij de 6de rapportagecyclus van het VN-Vrouwenverdrag samenstellen voor de CEDAW-sessie (waarschijnlijk) in de zomer van 2016.

Wie zijn wij?

Alicia is zelfstandig mensenrechtenonderzoeker en -trainer. Na haar studie Internationaal Recht werkte zij bij verschillende organisaties binnen de mensenrechtensector in Nederland, waaronder het College voor de Rechten van de Mens, het SIM (Universiteit Utrecht) en de International Federation of Health and Human Rights Organisations. Ze heeft ervaring in het doen van onderzoek naar de implementatie van mensenrechten in de praktijk en het ontwikkelen van mensenrechten educatie materiaal. Op het gebied van vrouwenrechten deed zij onderzoek bij het SIM naar geweld tegen vrouwen. Daarnaast werkte Alicia in 2006 mee aan de Peruaanse schaduwrapportage voor het VN-Vrouwenvedrag bij CLADEM-Peru in Lima. In 2010 voerde zij drie maanden onderzoek uit naar de implementatie van het VN Vrouwenverdrag in Zuidoost-Azië bij IWRAW-AP in Kuala Lumpur.

Valeska is freelance journalist en eigenaar van tekstbureau In Vogelvlucht. Na haar studie Journalistiek, behaalde zij een master in Comparative Women’s Studies in Culture and Politics aan de Universiteit Utrecht. Haar afstudeerscriptie voerde zij uit bij FNV Vrouw, waarvoor ze een jaar lang onderzoek deed naar de werking van diversiteit. Valeska heeft zich op verschillende wijze ingezet voor vrouwenzaken, zowel in Nederland als over de grens. Zo werkte ze als hoofdredacteur bij PowerLady, een stichting die zich inzet voor de empowerment van jonge meiden met een dubbele etnische achtergrond, en reisde ze in 2012 naar Nepal om daar over vrouwenrechten te schrijven. Momenteel is ze net terug uit Afghanistan waar ze voor een reportage in een blijf-van-mijn-lijf-huis in Kabul verbleef. Ook werkt ze aan een managementboek over vrouwen, zorg en carrière maken.