donderdag 10 november 2016

Lunch briefing en Constructive Dialogue


Lunch Briefing


Gister was onze lunch briefing van NGO's met de comité leden. We waren goed voorbereid met onze diverse groep met experts op verschillende issues (over o.a. sekswerk, interseks beleid, transgender beleid, politieke participatie, kindhuwelijken en beleid in de Cariben).

 Begin van de Lunch Briefing

Onze NGO experts op intersekse en transgender beleid


Na slechts twee vragen na onze Oral Statement maandag, kregen we tijdens deze bijeenkomst heel wat meer vragen. We begonnen met een korte introductie van nieuwe ontwikkelingen op bepaalde issues. Zo werd er verteld van de nieuwe ontwikkelingen in de BLOK zaak (wat betreft zwangere zelfstandigen). De rechtbank vond dat de uitspraak van CEDAW opgevolgd moest worden en dat de zwangere zelfstandigen een uitkering moesten krijgen. Het UWV gaat dat niet doen en voert onder andere aan dat het CEDAW geen mandaat heeft om verdragsartikelen te interpreteren. CEDAW vindt dat zwangere zelfstandigen wél onder dit artikel vallen maar de minister en dus het UWV niet (zie uitleg eerdere blog).
Een andere ontwikkeling is dat er een onderzoek van de Ombudsman zal komen naar de vrouwenopvang en er is gesproken over de situatie van 'shelters' in de Cariben, ook met betrekking tot de Istanbul Convention.

Daarna was er de tijd voor vragen vanuit het comité. Zij stelden vragen over onder andere 'disabled, rural and elderly women', traditionele gender rollen/verdelingen in de familie en de ongelijkheid tussen het Europese deel van Nederland en het Caribische deel.

Een aantal dingen vielen me op tijdens deze bijeenkomst: de verontwaardiging van een comité lid met betrekking tot de BLOK zaak waarin hij niet op de hoogte was van de nieuwe ontwikkelingen. Daarom hebben wij hem na de bijeenkomst kort bijgepraat en aanvullende informatie nagestuurd.
Een ander comité lid was erg geïntrigeerd over de praktijk van 'marital captivity': it's the first time I heard that this has becoma a criminal offence in any country in the world'. Zij wilde hier meer over weten en is ook na de bijeenkomst nog met ons in gesprek gegaan hierover.

Constructive Dialogue
Helaas waren er ook issues die niet bevraagd werden tijdens de lunch briefing, zoals het intersekse en transgender beleid, sekswerk, mensenhandel, kindhuwelijken en politieke participatie van vrouwen. Gelukkig zijn een aantal van deze issues wél tijdens de Constructive Dialogue gesteld (al zijn de antwoorden niet altijd even tevredenstellend).

De Nederlandse regering wordt op het moment in de tweede helft verder bevraagd door het comité. In de eerste helft is er onder andere gesproken over sekswerk, prostitutie, geweld tegen vrouwen, de BLOK zaak, stereotypen (media code), 'access to justice' en gender neutraliteit. Er waren onder andere zorgen vanuit het comité over de legale status en implementatie van het CEDAW verdrag in alle delen van Nederland en vragen over wat er gedaan wordt aan geweld tegen LHBT en de operaties van intersekse kinderen na de geboorte.

Nu op naar de tweede helft!

Floor van Schagen
Secretaris VN-Vrouwenverdrag






Geen opmerkingen:

Een reactie posten