vrijdag 11 november 2016

Waarom geen schikking met de zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering?

-->
CEDAW-lid Niklas Bruun (Finland) kon er niet bij: waarom geen ‘friendly settlement' in the De Blok case’? Het Comite had toch in de klachtuitspraak aangaande de zes zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering de regering aanbevolen de zes te compenseren, omdat hun aan het VN-Vrouwenverdrag ontleende rechten geschonden waren? De meeste landen betalen in zo’n situatie, maar Nederland niet. Daar moeten de zes klaagsters weer naar rechter om betaling af te dwingen. Toen de rechter oordeelde dat het UWV moet betalen, ging het UWV (na overleg met minister Asscher) in hoger beroep. Straks komt dezelfde zaak misschien wel voor de tweede maal bij het CEDAW en dat zou toch erg verdrietig zijn, aldus Bruun.

UWV stelt mandaat CEDAW-Comité ter discussie
Waarschijnlijk was het CEDAW-lid extra geprikkeld omdat hem ter ore was gekomen dat het UWV in het beroepschrift bij de Centrale Raad van Beroep de bevoegdheid van het Comité in twijfel had getrokken: “Voorts voegen wij hier aan toe dat de uitleg van de bepalingen van het VN-vrouwenverdrag ook niet wordt genoemd bij het mandaat van de CEDAW.” Als het Comité die bevoegdheid niet heeft, wat doen we hier dan, zo vroeg hij delegatieleider minister Bussemaker. Dan heeft een constructieve dialoog toch ook geen zin.

Geen argumenten voor weigering uitvoering uitspraak
De minister benadrukte verschillende malen het Comité hoog te hebben en zowel het Vrouwenverdrag als het Optioneel Protocol daarbij zeer serieus te nemen. Beantwoording van de specifieke vragen over de De Blok-case liet ze over aan de Agent van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het eloquente betoog van Roeland Böcker voegde echter niets toe aan hetgeen hij namens het ministerie al eerder aan CEDAW had geschreven, in de klachtprocedure zelf en in de stukken na CEDAW’s uitspraak. “The decision has been taken not to follow the recommendations in the De Blok-case”  - naar de echte reden blijft het dus gissen. “The case is pending in appeal” .

Erkenning belang klachtprotocol CEDAW?!
Voordat er uitspraak in beroep is zal CEDAW er in de Concluding Observations waarschijnlijk zelf op terug komen. Bruun had er namelijk in tweede termijn ook nog op gewezen dat dit de enige van de vijf zaken bij het Comité tegen Nederland was geweest waarin CEDAW concludeerde tot verdragschending. Als een staat die ene uitspraak dan naast zich neerlegt en daarmee klaagsters dwingt tot nieuwe procedures tot aan de hoogste rechter in Nederland (daarna CEDAW), dan ondermijn je het systeem van het Optioneel Protocol. Juist Nederland had zich enorm ingezet voor tot stand koming van dit klachtprotocol.
Minister Bussemaker herhaalde groot belang te hechten aan het klachtprotocol bij het vrouwenverdrag als belangrijk instrument om ‘Access to justice’ te garanderen. Ze zei de opmerkingen van het CEDAW-lid goed gehoord te hebben, maar op dit moment niet meer te kunnen doen dan de beroepszaak bij de Centrale Raad van Beroep te respecteren. Uit andere bronnen weten we dat het UWV heeft gevraagd om een versnelde behandeling. Dat is goed nieuws.

Leontine Bijleveld, voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdraq.
Zij is al vanaf het begin bij deze zaak betrokken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten