zondag 6 november 2016

De 65th CEDAW Session in Geneve – een beknopte intro


Sinds vaststaat dat PROUD aanwezig is bij de 65th CEDAW session, vertel ik het aan iedereen. Ik bemerk echter veel glazige ogen wanneer ik enthousiast ratel over schaduwrapportages, vn-verdragen en ‘constructieve dialoog’. Hier mijn snelle uitleg over CEDAW en wat er komende week gaat gebeuren.

De CEDAW is een afkorting voor het VN-vrouwenverdrag. De Verenigde Naties legt mensenrechten namelijk vast in verdragen, zoals de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women uit 1979.

De CEDAW verwijst echter ook naar de Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Dat is een commissie van 23 mensen (met vele, vele assistenten) die bijhouden hoe goed landen zich aan het vrouwenverdrag houden.

Lees meer over de VN en mensenrechtenverdragen of lees het VN-Vrouwenverdrag zelf.

Rapportages
Nederland heeft het verdrag getekend in 1991. Daarmee verplicht Nederland zich tot een vierjaarlijkse rapportage door de regering over de stand van zaken rond vrouwenrechten in Nederland.  

Spoiler: een regering vindt natuurlijk altijd dat ze het fantastisch doet. CEDAW vraagt daarom ook om ‘schaduwrapportages’ van NGO’s en mensenrechtenorganisaties (zoals het College voor de Rechten van Mens). Mijn organisatie PROUD is een ondertekenaar van de schaduwrapportage van het Nederlandse NGO netwerk VN-vrouwenverdrag.

De CEDAW commissie organiseert vervolgens Sessies waarbij de rapportages van een heel stel landen wordt behandeld. Op dit moment is de 65e CEDAW Sessie bezig in Genève, Zwitserland. Aankomende week is het tijd voor de review van de laatste drie landen deze sessie; Bangladesh, Estland en Nederland.

De Sessie
Maandag is het tijd voor de oral statements van de NGO’s van deze drie landen. Elk land krijgt 10 minuten om te spreken over hun schaduwrapportage(s). De commissie stelt ook vragen. Deze formele, publieke sessie kan je livestreamen of later terugkijken. Het College voor de Rechten van de Mens mag daarna ook een statement doen.

NGO’s krijgen ook nog tijd om de commissieleden te spreken tijdens een informele lunch. Voor Nederland gebeurt dit aankomende woensdag, georganiseerd door het Netwerk VN_vrouwenverdrag. Dat is een niet-publiek moment waar NGO’s meer vragen kunnen beantwoorden en informatie kunnen geven aan de commissie. Superbelangrijk voor activisten die niet kunnen of willen spreken in publieke ruimtes (met een aanwezige regering en camera’s)!

Op donderdag vindt de ‘constructieve dialoog’ plaats tussen de CEDAW en de Nederlandse regeringen. Ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten presenteren hun rapportages  en de commissie stelt vragen. De ‘schaduwrapporteurs’ zijn er dan natuurlijk ook bij, hard hopend dat de commissie onze vragen en kritieken meeneemt in hun eigen vragen aan de Nederlandse regering.

De volgende cyclus
Op basis van alle rapportages en van de gesproken/geschreven input tijdens de CEDAW Sessie, maakt de commissie een eigen rapport met conclusies en aanbevelingen voor de Nederlandse regering. De regering moet vervolgens weer gaan verantwoorden wat ze met de aanbevelingen hebben gedaan. Zo begint de de nieuwe rapportagecyclus.

- Hella Dee

Geen opmerkingen:

Een reactie posten