vrijdag 11 november 2016

Minister overweegt aanpak van stereotyperingen van vrouwen in reclame


In hun Schaduwrapportage (para 12 ) hebben Nederlandse organisaties het verdragscomité, dat de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag bewaakt, verzocht vragen te stellen over stereotypering van vrouwen in reclame boodschappen.[1]
Tijdens de “constructive dialogue”  met de minister van emancipatie heeft het comité dat inderdaad gedaan.  Eerder had de regering terecht gesteld dat de overheid niet de inhoud van de media kan bepalen. Maar reclame is wat anders. De Mediawet stelt dat reclameboodschappen moeten voldoen aan de eisen van de Reclame Code. Uitingen van discriminatie, o.a. op grond van geslacht, zijn niet toegestaan. De Stichting Reclame Code ziet reclames waarin vrouwen stereotypisch worden neergezet echter niet als discriminerend. De Reclame Code Commissie neemt klachten over stereotypering dan ook niet in behandeling. Maar volgens het VN-Vrouwenverdrag, is stereotypering wel degelijk een vorm van discriminatie.
Na aandringen van het verdragscomité  heeft minister Bussemaker toegezegd na te gaan of en hoe zij  kan optreden tegen stereotypering van vrouwen in reclameboodschappen. 

Ines Orobio de Castro
lid van het schrijfteam schaduwrapportage


[1] The NGOs and CSOs suggest that the Committee calls on the government to take steps to have the Advertising Code Foundation adapt its interpretation of the Code to conform with Articles 2f and 5a of the Convention, by designating stereotyping as a form of discrimination.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten