dinsdag 1 november 2016

In de startblokken voor CEDAW sessie 65

Iedereen is druk bezig met de voorbereiding voor de volgende sessie van CEDAW, de zgn. ‘constructive dialogue’. Oftewel, de dialoog tussen regering en Comité naar aanleiding van de regeringsrapportage, de antwoorden op de ‘list of issues and questions’ en de schaduwrapportages. Die vindt plaats op 10 november. Daaraan voorafgaand hebben wij als gezamenlijke NGOs nog de gelegenheid om wat te zeggen op maandag 7 november en hebben we nog een informele lunch met de CEDAW leden op woensdag 9 november. Op dit moment zijn we bezig met de tekst van ons ‘oral statement’ voor a.s. maandag. Afgelopen vrijdag hebben we op een bijeenkomst met de ‘achterban’ besproken wat daar zoal in zou moeten. Nu is het puzzelen om dat er ook een beetje mooi in te krijgen en binnen de tijd! We hebben 10 minuten, maar moeten die delen met de vertegenwoordigster van SEDA, de vrouwenorganisatie van Curaçao. Bedenk daarbij dat 5 minuten 500 woorden is. Dat is echt heel weinig. Naast ons hebben ook COC, NNID en TNN een schaduwrapport ingediend, specifiek over de positie van transgender en intersex personen. We spreken ook namens hen. Ook het College van de Rechten van de Mens heeft een eigen schaduwrapport ingediend, maar die hebben hun eigen spreektijd. Behalve de inhoudelijke voorbereiding zijn er natuurlijk ook de formulieren die ingevuld moeten worden om uberhaupt het gebouw binnen te kunnen komen, tickets en hotels die geregeld moeten worden, en allerlei andere praktische zaken. We hebben een grote delegatie dit keer: Petra Snelders, Leontine Bijleveld, Ines Orobio de Castro, Marjan Wijers, Shirin Musa, Floor van Schagen en Hella Dee. Samen weten we wel ongeveer alles van de onderwerpen die in het schaduwrapport aan de orde komen en moeten we in staat zijn om op elke vraag van CEDAW een antwoord te geven. Of het nu gaat over huishoudelijk personeel, vluchtelingen vrouwen, de bezuinigingen in de zorg en de effecten van de decentralisatie, FGM, de abortuspil, plattelandsvrouwen, intersektionele discriminatie of sekswerkers. We gaan niet allemaal de hele tijd, sommigen van ons gaan al voor het weekend om deel te nemen aan de training die IWRAW-AP organiseert, anderen komen pas later. Maar nu eerst ons oral statement afmaken! Marjan Wijers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten